OPATRENIA COVID-19

OPATRENIA ZAHRNUTIA19

Vážení zákazníci,
Pred príchodom:
  • Pár dní pred otvorením hotela pre verejnosť sme vykonali dôkladnú hygienu.
Pri príchode:
  • Na recepcii sme nainštalovali ochrannú metakrylátovú obrazovku a na recepcii budete mať dezinfekčný gél.
  • Naši pracovníci budú trvale vybavení maskou a / alebo priezorom
  • Počas dňa budú recepcia, kľúče, telefón, bankové POS, tlačiareň, DNI klientov a akýkoľvek dotykový prvok nepretržite dezinfikované, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť.
  • Používanie masky bude povinné vo verejných priestoroch hotela.
  • Náš tím bude pred príchodom a počas denného čistenia dôkladne dezinfikovaný, čo bude oveľa dôkladnejšie ako obvykle a pri výrobkoch, ktoré zaručujú maximálnu hygienu a bezpečnosť.
Počas pobytu:
  • Odporúčame dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť na chodbách a na schodoch.
  • Ceníme si, že sa vždy riaďte pokynmi personálu hotela, nezabudnite, že je to sledovať vaše zdravie a zdravie vašej vlastnej osoby, ktorá bola na to primerane pripravená.
Prajeme vám príjemný pobyt a pomocou týchto opatrení chceme zaistiť, aby bol aj bezpečnejší
srdečný pozdrav
Zamestnanci hotela Universal.
WIFI

UNIVERZÁLNA SIEŤ WIFI
Kód WIFI: H2754940645U

MAPA GRANADA A ALHAMBRA